Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

«Ψυχοεκπαιδευτική Υποστήριξη και Ενδυνάμωση Γονέων»

Στην υλοποίηση προγράμματος με τίτλο «Ψυχοεκπαιδευτική Υποστήριξη και Ενδυνάμωση Γονέων», για την περίοδο Φεβρουάριος - Μάιος 2018, προχωράει ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου Χανίων.

Όπως αναφέρεσαι σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού, στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους γονείς να βελτιώσουν την επικοινωνία στην οικογένεια, να αντιληφθούν τις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών τους αποδεχόμενοι τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους και να βοηθήσουν το παιδί στην προοδευτική ανεξαρτητοποίησή του. Επιπλέον, να ασχοληθούν με την προσωπική τους ανάπτυξη και γενικότερα να δρουν και να συναισθάνονται με τρόπο εποικοδομητικό τόσο στα ατομικά όσο και στα κοινωνικά ζητήματα.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί μέσω της συγκρότησης ομάδων γονέων.

Κάθε ομάδα θα αποτελείται από 15-20 άτομα και θα λειτουργεί με βιωματικό τρόπο. Τα μέλη της θα έχουν τη δυνατότητα συζήτησης και ανταλλαγής εμπειριών μέσα από βιωματικές ασκήσεις, παίξιμο ρόλων και έκφραση συναισθημάτων. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν, ενώ οι ομάδες που πρόκειται να δημιουργηθούν είναι:

• Γονέων παιδιών προσχολικής-σχολικής ηλικίας.
• Γονέων παιδιών, που βρίσκονται στην εφηβεία.
• Μονογονεϊκών οικογενειών.
Ετικέτες:

Επιλογή Περιοχής

Βρείτε Ξενοδοχείο

Ενημερωτικά Δελτία

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία και μείνετε ενημερωμένοι

Αναζήτηση