Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των ελληνικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών, φέρνει ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ο οποίος θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ στις 25 Μαΐου 2018 και προβλέπει πρόστιμα που μπορεί να φθάσουν σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στο 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών.

Ο κανονισμός GDPR καθιερώνει ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυστηροποιεί το καθεστώς για την προστασία τους σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες αλλαγές που εισάγει στο περιβάλλον των επιχειρήσεων, είναι η τοποθέτηση υπεύθυνου προστασίας δεδομένων ενώ καθιστά απαραίτητη την εκπαίδευση του προσωπικού σε ζητήματα και πρακτικές ασφάλειας και εχεμύθειας στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά και εγκαίρως να προβούν σε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους, προκειμένου να διασφαλίσουν ζητήματα όπως η προώθηση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, ο βαθμός ασφάλειας των συστημάτων που διαθέτουν για τυχόν διαρροή προσωπικών δεδομένων και ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουν ένα σοβαρό περιστατικό διαρροής.

Η FedHATTA, ως κορυφαίος θεσμικός φορέας στον ελληνικό τουρισμό, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα ελληνικά τουριστικά γραφεία για τη συμμετοχή τους στα εξειδικευμένα προγράμματα της, τα οποία θα εμπεριέχουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ολοκληρωμένες τεχνικές, νομικές και οργανωτικές λύσεις συμμόρφωσης προς τον GDPR, σε χαμηλό κόστος.
Ετικέτες: ,

Επιλογή Περιοχής

Βρείτε Ξενοδοχείο

Ενημερωτικά Δελτία

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία και μείνετε ενημερωμένοι

Αναζήτηση