Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

CrInI: Πρωτοβουλία για την αξιοποίηση της Καινοτομίας στην Κρήτη

Ένα συμφωνητικό συνεργασίας υπέγραψαν όλα τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κρήτης, με στόχο για πρώτη φορά να προχωρήσουν από κοινού στη δημιουργία και στη λειτουργία ενός σταθερού μηχανισμού υποστήριξης του οικοσυστήματος καινοτομίας της Κρήτης, με το όνομα «CrInI - Crete Innovation Initiative».

Στη νέα πρωτοβουλία συμμετέχουν ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανιών (ΜΑΙΧ), το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (ΤΕΙ).

Η CrInI θα εντοπίζει και θα αξιοποιεί τις γνώσεις και καινοτομίες που παράγονται από τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό ιστό της Κρήτης, με στόχο την παραγωγή πλούτου που θα επιστρέφει στην περιφερειακή οικονομία της. Η πρωτοβουλία θα παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, ενημέρωσης, δικτύωσης και συμβουλευτικής σε θέματα χρηματοδοτήσεων, προστασίας, αξιοποίησης και διαχείρισης του διανοητικού κεφαλαίου, δράσεις τεχνολογικής και επενδυτικής προ-αξιολόγησης, τεχνολογικού μάρκετινγκ και τεχνομεσιτείας.

Το CrInI, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, θα αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο προς την Περιφέρεια Κρήτης και τις δομές της, με σκοπό τη δημιουργία δίαυλων επικοινωνίας μεταξύ του επιχειρηματικού και του ερευνητικού κόσμου του νησιού. Επιπλέον, θα συμβάλει με προτάσεις στην υλοποίηση της στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση της Περιφέρειας Κρήτης. Απώτερος στόχος είναι η ανάδειξη της Περιφέρειας Κρήτης σε πρότυπο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ετικέτες:

Επιλογή Περιοχής

Βρείτε Ξενοδοχείο

Ενημερωτικά Δελτία

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία και μείνετε ενημερωμένοι

Αναζήτηση