Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Πρόγραμμα υποστήριξης και φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Πιλοτικό πρόγραμμα ολιστικής υποστήριξης και φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων ξεκίνησε η ΜΚΟ «ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με τη χρηματοδότηση του The Home Project.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που άρχισε να λειτουργεί πρόσφατα στο κέντρο της Αθήνας και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και του The Home Project. Ακόμη, φιλοδοξεί να δώσει σε ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, τη δυνατότητα ένταξης σε ένα ευρύτερο σύστημα ολιστικής υποστήριξης , πάντα με το βλέμμα προς μια μεγαλύτερη αυτονόμηση με την ενηλικίωση τους.

Ο κύριος στόχος του είναι ενταξιακός και τα ασυνόδευτα ανήλικα που θα δεχτούν οι δομές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και να παρακολουθούν σχολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, Νομική υποστήριξη, δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στην κοινότητα, αθλητικές δραστηριότητες, επισκέψεις σε μουσεία και κινηματογράφο, εκδρομές και συμμετοχή σε στέκι με άλλους ανήλικους έφηβους, πάντα συνοδευόμενοι από πρόσωπο αναφοράς του ξενώνα.

Επιπλέον, στρατηγικός στόχος της δημιουργίας και λειτουργίας του εν λόγω προγράμματος είναι η εφαρμογή καλής πρακτικής για τη διευκόλυνση και διεύρυνση του συστήματος παιδικής προστασίας, λόγω του ήδη υπερφορτωμένου συστήματος στις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Οι φιλοξενούμενοι στη συγκεκριμένη δομή θα βρίσκονται οργανικά διασυνδεδεμένοι με τα Safe Zones προέλευσής τους και συγκεκριμένα με τα Safe Zones του Σχιστού και της Θήβας (λειτουργούν από την ΑΡΣΙΣ με τη στήριξη της UNICEF και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

Καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος θα υπάρχει συνεργασία της ΑΡΣΙΣ με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) με την ενημέρωση των ασυνόδευτων ανηλίκων που έχουν προτεραιότητα για φιλοξενία στη δομή και την τελική παραπομπή τους.

Η συγκεκριμένη πιλοτική δομή φιλοξενίας και η εφαρμογή της συνιστά μια πρώτη έμπρακτη διερεύνηση νέων καινοτόμων δυνατοτήτων και πρακτικών, με αντικείμενο την ενεργή κοινωνικοποίηση ενός πολυσύνθετα ευάλωτου πληθυσμού. Και αυτό γιατί οι φιλοξενούμενοί της θα υποστηρίζονται και θα επωφελούνται σε σαφώς μεγαλύτερο βαθμό ως προς την ενταξιακή τους προοπτική, τόσο από την κοινωνική υπηρεσία προέλευσης τους, όσο και από τις κοινωνικές υπηρεσίες της οργάνωσης.
Ετικέτες:

Επιλογή Περιοχής

Βρείτε Ξενοδοχείο

Ενημερωτικά Δελτία

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία και μείνετε ενημερωμένοι

Αναζήτηση