Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Η Αιδηψός στην Ένωση Ευρωπαϊκών Ιστορικών Λουτροπόλεων

Η Αιδηψός, ένας από τους αρχαιότερους τουριστικούς προορισμούς του κόσμου, κυρίως λόγω των ιαματικών της λουτρών, πρόκειται να ενταχθεί στο δίκτυο του ΕΗΤΤΑ, σύμφωνα με την απόφαση του Δήμου Αιδηψού.

Η ιστορία του δικτύου ΕΗΤΤΑ

Τo 2009 στις Βρυξέλλες, ιδρύεται ως διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο ΕΗΤΤΑ (European Historic Thermal Towns Association) ένας μόνιμου Ευρωπαϊκού οργανισμού για τη δημιουργία ενός δικτύου πόλεων - με αναγνωρισμένη παράδοση λουτροπόλεων και πλούσια κληρονομιά - με σκοπό να ενισχύσουν την ιστορία τους και να διατηρήσουν και να προστατεύσουν την πολιτιστική κληρονομιά τους, αναπτύσσοντας παράλληλα δημιουργικές και καινοτόμες πολιτικές προώθησης και ενίσχυσης τους.

Το 2010 η Ένωση αυτή αναγνωρίζεται ως «Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Διαδρομή των ιστορικών Λουτροπόλεων της Ευρώπης» και είναι μια από τις 29 πολιτιστικές Διαδρομές, οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί μέχρι σήμερα, από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Η αναγνώρισή της κάθε πολιτιστικής διαδρομής στηρίζεται στην προστασία και διατήρηση της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, έχει στόχο την ανάπτυξη του πολιτισμού αλλά και του Πολιτιστικού Τουρισμού στο πλαίσιο επιπλέον του νέου σχεδίου ενθάρρυνσης του διασυνοριακού τουρισμού με «προορισμό την Ευρώπη» το οποίο ενισχύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από τα προγράμματά της.

Οι στόχοι του δικτύου είναι οι εξής:

• Στήριξη της διευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ λουτροπόλεων και ιαματικών πηγών
• Ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών ανάμεσα σε οργανισμούς, διοικητικούς και/ή πολιτιστικούς και κοινωνικοοικονομικούς φορείς
• Ενθάρρυνση της δικτύωσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σε στενή συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς φορείς και με τη στήριξη των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
• Υλοποίηση Ευρωπαϊκών δράσεων και Δημιουργία μίας Ευρωπαϊκής διαδρομής λουτροπόλεων

Επιδιώξεις του δικτύου είναι οι εξής:

• Αναγνώριση της ιδιαιτερότητας των Ευρωπαϊκών λουτροπόλεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να συγκεντρωθούν πόροι για την ενίσχυση του εισοδήματος και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς τους μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
• Θέσπιση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύσεων έκδοσης νόμων, στρατηγικών και καταλόγων για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των λουτροπόλεων
• Εκστρατείες ευαισθητοποίησης με έργα, ομιλίες και δίκτυα, για τις πιθανότητες που προσφέρει το νομοθετικό πλαίσιο, οι στρατηγικές και οι διαθέσιμοι πόροι σε Ευρωπαϊκό, εθνικό και/ή τοπικό επίπεδο γύρω από την προστασία, διαφύλαξη, αποκατάσταση και προώθηση της αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς των λουτροπόλεων
• Σχεδιασμός και προώθηση ενός Ευρωπαϊκού τουριστικού προϊόντος που θα απευθύνεται στη διεθνή αγορά και θα μπορεί να αποφέρει οικονομικά οφέλη στις λουτροπόλεις.

Η ετήσια συνδρομή στον συγκεκριμένο μη κερδοσκοπικό οργανισμό, μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι 3.000 ευρώ.
Ετικέτες:

Επιλογή Περιοχής

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Please enable the javascript to submit this form

Αναζήτηση