Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Επιδότηση για νέες τουριστικές εταιρείες

Στα 120 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το κόστος του προϋπολογισμού του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ, με όνομα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», που θα προκυρυχθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο και οι επιχορηγήσεις θα κυμανθούν απο 25.000 έως 400.000 ευρώ.

Το πλαίσιο της προκήρυξης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Καταλύματα που δικαιούνται επιχορήγησης

 • α) Ξενοδοχεία με δυναμικότητα  20 έως και 50 κλίνες
 • β) Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων
 • γ) Camping
 • δ) Tουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ( τουλάχιστον 4 κατοικίες)
 • ε) Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιά) με ελάχιστη δυναμικότητα 20 κλίνες
 • στ) Τουριστικά γραφεία
 • ζ) Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων κλπ
 • η) Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ) με ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
 • θ) Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
 • ι) Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (Αθλητικός Τουρισμός, Θαλάσσιος Τουρισμός, Τουρισμός Υπαίθρου, κ.α.)

Δικαιούχοι ενίσχυσης

 • Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις
 • Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης ως τουριστικές και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης
 • Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά:
  • Ο ΚΑΔ που δύναται να έχουν αποκτήσει πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά με τη λειτουργία τουριστικού καταλύματος ή/και να έχουν αποκτήσει τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
  • Το ΑΦΜ δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα
  • Δεν έχει εκδοθεί ή άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος στο οποίο αφορά η αίτηση χρηματοδότησης
  • Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (έως 80%)
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος (έως 80%)
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης (μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό)
 • Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις (έως 5% & μέχρι 15.000€)
 • Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου (μέχρι 40.000 €)
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού (μέχρι 10.000€)
 • Μεταφορικά μέσα (μέχρι 25.000€)
 • Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου (έως 20%& μέχρι 4.000 €)

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης, ενώ λαμβάνουν προκαταβολή έως 40 τις εκατό για κάθε εγκεκριμένη επιδότηση.
Ετικέτες:

Επιλογή Περιοχής

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Please enable the javascript to submit this form

Αναζήτηση