Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Νέα τουριστική μονάδα στην Πιερία

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας αποφάσισε την παραχώρηση κατά χρήση οικοπέδου έκτασης 400 τ.μ., για αναπτυξιακούς σκοπούς στον κ. Λυκίδη Χρήστο για χρονικό διάστημα διάστημα 25 ετών (2019-2044).Η έκταση βρίσκεται στον συνοικισμό Καλλιθέας της Πιερίας. Το ετήσιο τίμημα της παραχώρησης της χρήσης του εν λόγω ακινήτου ορίζεται σε 1.600 ευρώ.

Για τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης, η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική. Μετά την παρέλευση της διετίας, αυτή ορίζεται ανά μισθωτικό έτος και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών καταναλωτή όπως υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το τίμημα καταβάλλεται ετησίως, εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση παραχώρησης και κατατίθεται σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ως έσοδο κατά 50% υπέρ του Δημοσίου και κατά 50% υπέρ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ετικέτες:

Επιλογή Περιοχής

Ενημερωτικά Δελτία

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία και μείνετε ενημερωμένοι

Αναζήτηση