Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Αρχαιολογική έρευνα στην Αρχαία Ακρόπολη στο Καστρί Γρεβενών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αντικείμενο «Πανεπιστημιακή ανασκαφή στο Καστρί Γρεβενών. Αρχαιολογική Έρευνα στην Αρχαία Ακρόπολη: Αρχιτεκτονικά και Οικοδομικά Κατάλοιπα και Καταγραφή των Ευρημάτων», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.

Τα αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή των Γρεβενών, είναι συνώνυμα όχι μόνο της τοπικής ιστορίας αλλά και της Ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας καθώς με την ολοκληρωμένη τους καταγραφή συμπληρώνεται κάθε φορά και ένα κομμάτι στο πάζλ του Ελληνικού πολιτισμού.

Σκοπός του ανωτέρω εγκεκριμένου προγράμματος είναι η αποκάλυψη και μελέτη των λειψάνων των αρχαίων οικοδομημάτων στην αρχαία ακρόπολη στο Καστρί Γρεβενών, προκειμένου να διαφυλαχθούν και να αναδειχθούν τα αρχαιολογικά κατάλοιπα του πολιτισμού των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων στην περιοχή αυτή της Ανατολικής Πίνδου.

Διευκρινίζεται ότι στόχος δεν είναι η απλή αποκάλυψη των αρχαίων οικοδομικών λειψάνων της αρχαίας ακρόπολης στο Καστρί, αλλά η σε βάθος διερεύνηση του πολιτισμού και της πολιτικής σημασίας της ακρόπολης στο Καστρί στο πλαίσιο του βασιλείου της αρχαίας Μακεδονίας.

Αντικείμενο της έρευνας, θα είναι η ανασκαφική έρευνα και μελέτη του τείχους και των γειτονικών περιοχών του τείχους της αρχαίας ακρόπολης.

Αναλυτικότερα η έρευνα θα περιλαμβάνει:

-Ανασκαφή των οικοδομικών λειψάνων του τείχους στο νότιο τμήμα του, των πυλών και των γειτονικών περιοχών
-Αποτύπωση και φωτογράφιση των αποκαλυπτομένων λειψάνων
-Καταγραφή, φωτογράφιση και περαιτέρω μελέτη των κινητών ευρημάτων
Απώτερος σκοπός και αναμενόμενα αποτελέσματα θα είναι, μετά από τη σε βάθος διερεύνηση:
-Η πλήρης διευκρίνιση και αποτύπωση του τείχους της αρχαίας ακρόπολης με τις σχετικές πύλες και τα άλλα ανοίγματα-δρόμους καθώς και τις άλλες ιδιομορφίες της.
- Αναμένεται να διευκρινιστεί η σχέση της δωρικής στοάς με το τείχος, καθώς και η σχέση του ναού με το τείχος στη νότια και δυτική πλευρά του.
-Θα επιδιωχθεί να γίνει σαφής η μορφή του τείχους στο υψηλότερο σημείο του υψώματος Καστρί και να επιβεβαιωθούν οι σχετικές χρονολογήσεις.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων, θα επιτρέψει την πραγματοποίηση επιστημονικής ημερίδας στο τέλος της περιόδου για την σημασία της αρχαιολογικής έρευνας στην περιοχή της ανατολικής Πίνδου με κεντρικό ζήτημα την αρχαία ακρόπολη στο Καστρί.
Στο πλαίσιο αυτό, η ανάδειξη και η αποκατάστασή τους, ως αρχαιολογικά μνημεία, ως ενεργά πολιτισμικά στοιχεία δηλαδή είναι πράξη αυθεντικά πολιτισμική, καθ’ όσον στοχεύει στην προβολή του περιεχομένου τους από το χθες στο σήμερα και από το σήμερα στο αύριο.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, τα ευρήματα θα ενταχθούν στο ειδικότερο πλαίσιο της τουριστικής τους προβολής (branding), που θα είναι μέρος της ευρύτερης τουριστικής πολιτικής.
Ετικέτες:

Επιλογή Περιοχής

Ενημερωτικά Δελτία

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία και μείνετε ενημερωμένοι

Αναζήτηση