Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Έργα προστασίας από τη διάβρωση σε ακτή της Κω

Η διάβρωση των ακτών είναι απόλυτα φυσική διαδικασία, η οποία όμως επιταχύνεται από την ανθρώπινη παρέμβαση. Προκαλεί προβλήματα στις παράκτιες υποδομές και περιουσίες, εγκυμονώντας παράλληλα σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των παραλιακών δρόμων, των οικημάτων, αλλά και των ανθρώπων που προσεγγίζουν την ακτή με συνέπεια σημαντικό κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος, αλλά και επιπτώσεις στο τουριστικό προϊόν εν γένει, εξαιτίας της υποβάθμισης των παραλιών και των τουριστικών εγκαταστάσεων και καταλυμάτων. Για τους λόγους αυτούς είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης, ώστε να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε αρνητικές συνέπειες στο περιβαλλοντικό και οικονομικό περιβάλλον των διάφορων περιοχών της Περιφέρειας.

Ειδικότερα η δράση αφορά στην υλοποίηση ήπιων έργων προστασίας των ακτών, λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική. Σχεδιάζεται να αναληφθούν μέτρα προστασίας ή/και αναστροφής των φαινομένων διάβρωσης. Με ενδεικτικά μέτρα όπως, η εφαρμογή μεθόδων τεχνητής αναπλήρωσης της παραλίας και τεχνικά έργα συγκράτησης υλικού ή εγκλωβισμού της άμμου και ελαχιστοποίησης των απωλειών, όπως κατασκευή κυματοθραυστών ή προβόλων ή τοποθέτηση ογκολίθων θωράκισης.

Η ακτή που υπόκειται σε διάβρωση, βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νησιού, στην ακτή Βασιλέως Γεωργίου της δημοτικής ενότητας Κω και καλύπτει μήκος 500 μέτρων. Το φαινόμενο της διάβρωσης είναι σε συνεχή εξέλιξη, καθώς οι κυριότερες αιτίες που το προκαλούν είναι η έκθεση της περιοχής σε ισχυρούς ανέμους του βόρειου τομέα που προσβάλλουν την ακτή, σε συνδυασμό με τα ισχυρά κυματογενή ρεύματα. Το φαινόμενο της διάβρωσης της φυσικής ακτής, εμφανίζεται με πιο έντονους ρυθμούς τα μεταπολεμικά χρόνια, μετά την εκτέλεση πολλών παράκτιων έργων πλησίον της ακτής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων έργων που εκτιμάται ότι συνέβαλαν στο φαινόμενο της διάβρωσης κοντά στην περιοχή ενδιαφέροντος, είναι οι εγκαταστάσεις του Λιμένα και άλλες υποδομές στην περιοχή.

Η εν λόγω ακτή παρουσιάζει κατά τα τελευταία έτη έντονη υποχώρηση της ακτογραμμής με συνέπεια να απειλείται με ολική εξαφάνιση . Δεδομένου ότι το φαινόμενο της διάβρωσης στην θέση ενδιαφέροντος αλλά και στην ευρύτερη περιοχή προχωρά με συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς, οδήγησε τον Δήμο της Κω να βρει τεχνικές μεθόδους αντιμετώπισης του φαινομένου οι οποίοι όμως παράλληλα δεν θα θίξουν την φυσιογνωμία και τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής, η κατασκευή και η λειτουργία τους θα έχουν χαρακτηριστικά φιλικά προς το περιβάλλον, ενώ θα διατηρηθεί παράλληλα η προσβασιμότητα στην ακτή.

Στο πλαίσιο αυτό, εκπονήθηκε μελέτη με τίτλο «Προστασία & Αντιμετώπιση Διαβρωμένων Ακτών στο Δήμο Κω Μήκους Ακτογραμμής 500μ και Κατασκευή Σ.Π.Α.Α.».

Περιγραφή προτεινόμενων έργων

Τα προτεινόμενα από την μελέτη έργα χωροθετούνται στον θαλάσσιο και κατά ένα ελάχιστο τμήμα στον χερσαίο χώρο της εν λόγω ακτής. Η περιοχή εφαρμογής του Συστήματος Προστασίας Ακτής, καλύπτει το σύνολο της ακτής η οποία βρίσκεται έμπροσθεν της τουριστικά αναπτυγμένης παραλίας στη δημοτική ενότητα Κω. Το είδος του έργου είναι ένας συνδυασμός κατασκευής τεχνητών ύφαλων προβόλων και τεχνητής αναπλήρωσης της περιοχής του έργου, ενώ στόχος του έργου Προστασίας και Ανάπλασης ακτής είναι αφενός να ελεγχθεί η διάβρωση ως προς τα έργα υποδομής (πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος, δρόμος) και αφετέρου να δημιουργηθεί ικανή ζώνη παραλίας, ειδικότερα κατά την θερινή περίοδο ώστε να φιλοξενεί τους λουόμενους και τις δραστηριότητες τους.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η εξής διάταξη προτεινόμενων έργων:
• Ένα σύστημα 14 τεχνητών ύφαλων προβόλων μήκους 50
• Εισαγωγή ύφαλου αναβαθμού σε βάθος περίπου 1, 50μ.
• Διαμόρφωση νέου τεχνητού παραλιακού μετώπου με δάνειο ίζημα
Ετικέτες:

Επιλογή Περιοχής

Βρείτε Ξενοδοχείο

Ενημερωτικά Δελτία

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία και μείνετε ενημερωμένοι

Αναζήτηση