Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Ιωάννινα: Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Δικτύων «Πόλεων με Λίμνες» και «Δήμων Περιοχής Πίνδου»

Στη δημιουργία μιας σταθερής και μόνιμης συνεργασίας που θα στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας της επίδρασης των υδροηλεκτρικών έργων στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών, στις οποίες βρίσκονται, συμφώνησαν ο πρόεδρος του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, δήμαρχος Δωρίδας, Γεώργιος Καπεντζώνης, και ο πρόεδρος του Δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου, δήμαρχος Αργιθέας, Λάμπρος Τσιβόλας.

Οι δύο φορείς προχώρησαν στην υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας και Κατανόησης, δια των εκπροσώπων τους οι οποίοι επισήμαναν την ανάγκη για δημιουργία και ευρύτερων συνεργασιών στη διεκδίκηση εκ μέρους των ελληνικών δήμων, αντισταθμιστικών ωφελημάτων από τη λειτουργία των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων της ΔΕΗ, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Ειδικότερα, ο κ. Καπεντζώνης ανέφερε ότι το «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» έχει ήδη παρουσιάσει το θέμα διεκδίκησης αντισταθμιστικών ωφελημάτων στην πρόσφατη γενική συνέλευση των μελών του με μεγάλη αποδοχή, τονίζοντας τη σημασία της ισόρροπης τοπικής ανάπτυξης που θα δημιουργεί ισοδύναμα οφέλη, τόσο για τον πάροχο της ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και για τους κατοίκους των δήμων, εντός οποίων βρίσκονται τα υδροηλεκτρικά έργα.

Ο κ. Τσιβόλας από την πλευρά του επεσήμανε ότι το «Δίκτυο Δήμων Περιοχής Πίνδου» αποτελείται από 11 ορεινούς δήμους, με γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες, στους οποίους υπάρχουν υδροηλεκτρικά έργα, που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομική και επαγγελματική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής. Πρόσθεσε πως η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων θα οδηγήσει σε αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στους δήμους - μέλη του Δικτύου.
Στη δημιουργία μιας σταθερής και μόνιμης συνεργασίας που θα στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας της επίδρασης των υδροηλεκτρικών έργων στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών, στις οποίες βρίσκονται, συμφώνησαν ο πρόεδρος του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, δήμαρχος Δωρίδας, Γεώργιος Καπεντζώνης, και ο πρόεδρος του Δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου, δήμαρχος Αργιθέας, Λάμπρος Τσιβόλας.

Οι δύο φορείς προχώρησαν στην υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας και Κατανόησης, δια των εκπροσώπων τους οι οποίοι επισήμαναν την ανάγκη για δημιουργία και ευρύτερων συνεργασιών στη διεκδίκηση εκ μέρους των ελληνικών δήμων, αντισταθμιστικών ωφελημάτων από τη λειτουργία των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων της ΔΕΗ, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Ειδικότερα, ο κ. Καπεντζώνης ανέφερε ότι το «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» έχει ήδη παρουσιάσει το θέμα διεκδίκησης αντισταθμιστικών ωφελημάτων στην πρόσφατη γενική συνέλευση των μελών του με μεγάλη αποδοχή, τονίζοντας τη σημασία της ισόρροπης τοπικής ανάπτυξης που θα δημιουργεί ισοδύναμα οφέλη, τόσο για τον πάροχο της ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και για τους κατοίκους των δήμων, εντός οποίων βρίσκονται τα υδροηλεκτρικά έργα.

Ο κ. Τσιβόλας από την πλευρά του επεσήμανε ότι το «Δίκτυο Δήμων Περιοχής Πίνδου» αποτελείται από 11 ορεινούς δήμους, με γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες, στους οποίους υπάρχουν υδροηλεκτρικά έργα, που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομική και επαγγελματική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής. Πρόσθεσε πως η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων θα οδηγήσει σε αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στους δήμους - μέλη του Δικτύου.
Ετικέτες:

Επιλογή Περιοχής

Βρείτε Ξενοδοχείο

Ενημερωτικά Δελτία

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία και μείνετε ενημερωμένοι

Αναζήτηση