Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Ο Κορινθιακός Κόλπος ως «slow tourism destination»

Την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε επίπεδο τουριστικής πολιτικής, marketing και προβολής για την υποστήριξη του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο Αρίων», στην εταιρεία «MORE GREECE Μ.Ε.Π.Ε.» η οποία εντάσσεται στον Όμιλο της εταιρείας MTC Group, αποφάσισε ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο Αρίων».

Στόχος της ανωτέρω συνεργασίας, είναι η ανάδειξη της περιοχής του Κορινθιακού, ως προορισμός «slow tourism destination», με τη λογική ότι δεν απευθύνεται στον μαζικό τουρισμό, αλλά προσελκύει επισκέπτες με ειδικά και ποιοτικά ενδιαφέροντα. Το γεγονός αυτό μπορεί να προσδώσει στην περιοχή μια διαφορετικού τύπου «κοσμικότητα», αφού θα έχει ως κίνητρο επιλογής της ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ο οικολογικός, ο φυσιολατρικός, ο πολιτιστικός, ο τουρισμός υγείας και ο τουρισμός περιπέτειας.

Το έργο της ανάδειξης, στηρίζεται στην ομαδοποίηση των μορφών αυτών και αυτό αποτυπώθηκε με το νέο λογότυπο για την ελληνική αγορά «Κορινθιακός: Μια θάλασσα, μια αγκαλιά» και με εξειδίκευση του συνθήματος «Προστατεύουμε τη Φύση, Αναδεικνύουμε την Ιστορία, Τιμούμε τις Παραδόσεις» που συμπυκνώνει το τουριστικό προϊόν των περιοχών που περιβάλλουν τον Κορινθιακό Κόλπο.

Επιμέρους στόχος, είναι η ανάδειξη και προβολή όλων των στοιχείων του τουριστικού προϊόντος της περιοχής που προσφέρονται για την κάλυψη ενδιαφερόντων, όπως είναι η ξεκούραση, η φύση, οι περιηγήσεις, ο πολιτισμός, η ιστορία, η Ορθοδοξία και οι Προσκυνηματικοί τόποι.

Εξάλλου, ο Κορινθιακός Κόλπος και οι περιοχές που τον περιβάλλουν, συμπυκνώνουν το σύνολο σχεδόν του τουριστικού προϊόντος ολόκληρης της χώρας.Ο ορεινός όγκος με το πλήθος των δραστηριοτήτων, το παραθαλάσσιο μέτωπο, ο αρχαιολογικός και ιστορικός πλούτος, αλλά και ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ο θερμαλισμός, η γαστρονομία, τα θαλάσσια sports και ο βιωματικός τουρισμός, δημιουργούν προοπτικές προσέγγισης μεγάλου εύρους της τουριστικής ζήτησης από την υπόλοιπη Ελλάδα και τον κόσμο.

Η ίδια η θάλασσα του Κορινθιακού, πέρα από την τεκτονική της σημασία, αποτελεί εγγύηση καθαρότητας των υδάτων που πιστοποιείται από την ίδια την πανίδα και τη χλωρίδα: Η παρουσία των ζωνοδέλφινων και των κοραλλιών και τα φυτά που ενδημούν στο βυθό που συνδέονται άρρηκτα με την ποιότητα των νερών υπερβαίνουν, σε αξία πιστοποίησης, ακόμα και τα σημαντικότερα ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα.

Τέλος, επειδή δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην προετοιμασία των προορισμών για υποδοχή των επισκεπτών με αναβαθμισμένο επίπεδο ποιοτικών υπηρεσιών, θα εξακολουθήσει η ήδη υλοποιημένη προσπάθεια ενημερωτικών και σεμιναριακών συναντήσεων με κάθε Δήμο-Μέλος που το επιθυμεί.

Επιλογή Περιοχής

Ενημερωτικά Δελτία

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία και μείνετε ενημερωμένοι

Αναζήτηση