Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Ο αστροτουρισμός σε πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού

Η αστροπαρατήρηση στον καλοκαιρινό ουρανό κερδίζει όλο και περισσότερους ακόλουθους, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία και ανάπτυξη προγραμμάτων και στρατηγικών συνεργασιών για την προώθηση του αστροτουρισμού.

Ένα σχετικό με την αστροπαρατήρηση πρόγραμμα, είναι η συνεργασία Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020 , «Αστροπαρατήρηση & Φυσικό Περιβάλλον -Εναλλακτικό Προϊόν Ανάπτυξης & Προβολής των Γεωπάρκων της Ανατολικής Μεσογείου», στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Υπουργείο Tουρισμού, με προϋπολογισμό 80.000 ευρώ.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το υπουργείο προχώρησε στη συγκρότηση ομάδας έργου για την παρακολούθηση του ανωτέρω προγράμματος συνεργασίας, αντικείμενο της οποίας είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του ανωτέρω εγκεκριμένου προγράμματος.

Η νεοσυσταθείσα ομάδα έργου, η οποία θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημόσιων υπηρεσιών και μέχρι την υλοποίηση του έργου της, έχει ως εξής:

-Παναγιώτα Διακοστεργίου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Έρευνας ως Υπεύθυνη Πράξης, με αναπληρώτριά της την Μαρία Κιάμου, προϊσταμένη του Τμήματος Στατιστικών Τουρισμού της Διεύθυνσης Έρευνας.
- Νικολέτα Αποστολοπούλου, προϊσταμένη του Τμήματος Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Διεύθυνσης Έρευνας ως Υπεύθυνη τεχνικής υλοποίησης/Συντονίστρια του έργου, με αναπληρώτριά της τηνΕλευθερία Γκρίμπα, υπάλληλο του ίδιου τμήματος.
- Καλογεροπούλου Ευαγγελία, υπάλληλο του Τμήματος Τακτικού Προϋπολογισμού, Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ως Υπεύθυνη Οικονομικού Αντικειμένου του Έργου, με αναπληρώτριά της την Ελένη Πλαστήρα, υπάλληλο του ίδιου τμήματος.
- Δέσποινα Ταμανίδη, προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, ως Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Έργου, με αναπληρώτριά της την Μαρία Παγώνη, υπάλληλο του Τμήματος Ειδικών Μορφών Τουρισμού της ίδιας Διεύθυνσης.
Ετικέτες:

Επιλογή Περιοχής

Βρείτε Ξενοδοχείο

Ενημερωτικά Δελτία

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία και μείνετε ενημερωμένοι

Αναζήτηση