Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Δράσεις τουριστικής προβολής στην Κρήτη

Στην ολοκλήρωση των προγραμμάτων τουριστικής προβολής τους προχώρησαν οι Δήμοι Χερσονήσου, Ηρακλείου και Ιεράπετρας Κρήτης.

Ειδικότερα, ο Δήμος Χερσονήσου ενέκρινε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Ανάθεση γραφιστικών υπηρεσιών για την επικοινωνία και την Τουριστική Προβολή του Δήμου Χερσονήσου, προϋπολογιζόμενης αξίας 11.978,40 ευρώ με ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής.

Παράλληλα, ο Δήμος Ηρακλείου ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα Τουριστικής προβολής του δήμου, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η δράση «Εξειδίκευση Προγράμματος Τουριστικού Μάρκετινγκ για την πόλη του Ηρακλείου και ανάπτυξη της θεματικής ενότητας του γαστρονομικού Προορισμού», η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα «Μελέτη εφαρμογής για την καθιέρωση του Δήμου Ηρακλείου ως Τουριστικός προορισμός». Η αξία της ανωτέρω δράσης, ανέρχεται στα 9.920 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τέλος, ο Δήμος Ιεράπετρας ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε το Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για την προμήθεια με τίτλο «Τουριστική Προβολή του Δήμου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, συνολικού προϋπολογισμού 12.598,40 ευρώ.
Ετικέτες:

Επιλογή Περιοχής

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Please enable the javascript to submit this form

Αναζήτηση