Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Το σχέδιο τουριστικής προώθησης του Πειραιά

Στην έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 2018-2020 «Συνδυαστικές Ενέργειες Τουριστικής Προβολής και Εξυπηρέτηση επισκεπτών» προχώρησε ο Δήμος Πειραιά, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στις 154.500 ευρώ.

Ειδικότερα, η προσπάθεια ανάπτυξης θα εστιάζει στην αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος "ήλιος - θάλασσα", στην αύξηση του τουρισμού κρουαζιέρας, στην ανάδειξη του λιμένος Πειραιά ως σημείο εκκίνησης για κρουαζιέρες, καθώς και στην ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής.

Ο Πειραιάς έως πρόσφατα δεν προβαλλόταν ως αυτόνομος τουριστικός προορισμός, αλλά περισσότερο ως σημείο εισόδου και εξόδου επισκεπτών για την πρωτεύουσα και τα νησιά. Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός και οι δύσκολες οικονομικές συγκυρίες απαιτούν μια διαφορετική προσέγγιση που θα βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο βιώσιμο σχέδιο ανάπτυξης της πόλης μέσα από την τουριστική ανάπτυξη και αναβάθμιση του προορισμού. Από αυτή τη σκοπιά, η ανταγωνιστικότητα των προορισμών εξαρτάται από την ικανότητά τους να αναπτύσσουν αφενός ακριβείς στρατηγικές, μάρκετινγκ και διοίκησης προορισμών και αφετέρου αποτελεσματικά εργαλεία για τον έλεγχο των προορισμών.

Δεδομένου του πολυσύνθετου τουριστικού πακέτου που μπορεί να προσφέρει ο Πειραιάς και της σημαίνουσας γεωγραφικής του θέσης, είναι απαραίτητηη περαιτέρω αναβάθμιση και ανάπτυξη της προβολής του τουριστικού προϊόντος της πόλης, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και των τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά.

Βασικά βήματα για την ανάδειξη του Πειραιά ως αυτόνομου προορισμού είναι ο Δήμος Πειραιά να αναλάβει κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια να γίνει το λιμάνι του Πειραιά, λιμάνι εκκίνησης για τουρισμό κρουαζιέρας. Αντίστοιχα, θα πρέπει σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες και να δώσει τα κατάλληλα κίνητρα στις εταιρείες πραγματοποίησης πακέτων κρουαζιέρας, προκειμένου να συγκεντρώσει όλα τα πακέτα εκδρομών στα νησιά του Σαρωνικού αλλά και τις κρουαζιέρες της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Συνεπώς, το πρώτο βήμα για την επίτευξη όλων των ανωτέρω είναι ένας στρατηγικός σχεδιασμός για την Τουριστική Ανάπτυξη και Προβολή Δήμου Πειραιά όπου μελετάει την υφιστάμενη κατάσταση, θέτει τους στρατηγικούς στόχους ανάπτυξης και ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος της πόλης η υλοποίηση των οποίων θα πραγματοποιηθεί μέσω συγκεκριμένων δράσεων.

Τουριστικός προορισμός Πειραιάς

Αναλυτικά, οι δράσεις στις οποίες θα προβεί ο Δήμος Πειραιά, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις εξής:

-Δηµιουργία διακριτής ταυτότητας για τον Πειραιά «Προορισµός Πειραιάς»
-Δηµιουργία περιεχοµένου όπως φωτογραφικό υλικό, κείµενα και βίντεο, για τη δημιουργία ειδικού τουριστικού οδηγού
-Κατασκευή ενός σύγχρονου τουριστικού portal- «Destination Piraeus»
-Ανάπτυξη προωθητικών ενεργειών χρησιµοποιώντας τις νέες τεχνολογίες
-∆ιαχείριση του προϊόντος του προορισµού µέσα από κανάλια κοινωνικής δικτύωσης
-Λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Επισκεπτών εντός των ορίων του ΟΛΠ για την ενηµέρωση των επισκεπτών κρουαζιέρας και εντός του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών
-Περαιτέρω ενέργειες διαφήµισης και προβολής του προορισµού
-Διεθνής δικτύωση
Ετικέτες:

Επιλογή Περιοχής

Ενημερωτικά Δελτία

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία και μείνετε ενημερωμένοι

Αναζήτηση