Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Επενδυτικό ενδιαφέρον για ξενοδοχείο στον Πειραιά

Το ενδιαφέρον ξενοδοχειακών επιχειρήσεων συγκεντρώνει 7όροφο κτήριο στον Πειραιά για το οποίο διενεργείται διαγωνισμός για τη μακροχρόνια εκμίσθωσή του.

Το κτήριο βρίσκεται επί των οδών Κων/νου Παλαιολόγου 1 και Κολοκοτρώνη στην περιοχή Τερψιθέας. Τη διαδικασία του διαγωνισμού έχει εκκινήσει το κληροδότημα ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ που εδρεύει στο Λεωνίδιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και εκπροσωπείται νομίμως από τη Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ, δηλαδή το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Η εκμίσθωση του εν λόγω ακινήτου αποσκοπεί στην αξιοποίησή του εναρμονισμένη με τη φυσιογνωμία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής. Για την πραγματοποίηση της χρήσης που θα ασκηθεί από το μισθωτή απαιτείται να προηγηθούν εργασίες αποκατάστασης, ανακαίνισης και διαμόρφωσής του.

Η μίσθωση που θα συναφθεί, θα έχει χρονική διάρκεια έως 50 έτη, αρχομένη από της υπογραφής της σχετικής συμβάσεως. Το μηνιαίο μίσθωμα θα διαμορφωθεί από την επιλογή της συμφερότερης πρότασης εκμετάλλευσης (προσφερόμενο μίσθωμα, έτη χρήσης, αντικείμενο δραστηριοποίησης κτλ) με πλήρως τεκμηριωμένη απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Μαρίας Μώττη. Στην απόφαση αυτή της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος πρέπει να αποτυπώνεται με σαφήνεια το συμφέρον της επιλεγείσας προσφοράς έναντι των άλλων.

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος με ιδίους πόρους, δύναται να ζητά την άποψη πιστοποιημένου εκτιμητή του Υπουργείου Οικονομικών και στη συνέχεια να αποφασίσει επί των εκτεθέντων, προκειμένου η απόφασή της να έχει τη σχετική τεκμηρίωση για τους λόγους που κρίνεται συμφέρουσα κάποια πρόταση αξιοποίησης.
Ετικέτες:

Επιλογή Περιοχής

Βρείτε Ξενοδοχείο

Ενημερωτικά Δελτία

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία και μείνετε ενημερωμένοι

Αναζήτηση