Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Travel Trade Athens 2018

Στην εταιρεία ΛΑΜΨΑ Α.Ε. κατακυρώθηκε ο διαγωνισμό που διενήργησε η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών για την επιλογή αναδόχου του έργου «Υπηρεσίες Φιλοξενίας και υποστήριξης διεξαγωγής του συνεδρίου Τravel Trade Athens 2018».

Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου, σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του, ανέρχεται στο ποσό των 58.950 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ίδιους πόρους της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε..

Η παρακολούθηση υλοποίησης και η παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης θα γίνει από Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου που αποτελείται από την κα. Ελισσάβετ Τσολάκου, την κα. Άννα – Μαρία Χατζηδάκη και την κα. Λήδα Πορφύρη, Στελέχη της Διεύθυνσης Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Επιλογή Περιοχής

Ενημερωτικά Δελτία

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία και μείνετε ενημερωμένοι

Αναζήτηση