Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Διαδικτυακό σεμινάριο για την Ελλάδα

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ενέκρινε δαπάνη για τη διενέργεια διαδικτυακού εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα την Ελλάδα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Miles Attack Nederland από την εταιρεία AIR CORPORATE SYSTEM, το οποίο περιλαμβάνει μια περίοδο εκπαίδευσης διάρκειας ενός έτους βασισμένο στην καθοδήγηση που προσφέρει η πλατφόρμα Miles Attack στην Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία και Ολλανδία.

Η δράση περιλαμβάνει τα εξής:

-Δημιουργία σελίδας για την Ελλάδα μέσα από την ιστοσελίδα της www.milesattack.com/nl
-Παρουσίαση Ελλάδας συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.
-Διαχείριση περιεχομένου από συντάκτες της milesattack, γνώστες της λειτουργίας των σεμιναρίων.
-Δυνατότητα πλήρους επισκόπησης της προόδου και των αποτελεσμάτων του κάθε χρήστη/πράκτορα, μέσω χρήσης ειδικού κωδικού πρόσβασης.
-Δημιουργία και αποστολή τριών Newsletters και τριών αναρτήσεων στο Facebook για την γνωστοποίηση των e-training στους τουριστικούς πράκτορες.
-Προσφορά 90.000 μιλίων σε 165 συμμετέχοντες, ήτοι 500 μίλια έκαστος
Ετικέτες:

Επιλογή Περιοχής

Ενημερωτικά Δελτία

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία και μείνετε ενημερωμένοι

Αναζήτηση