Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Διαγωνισμός για ταξιδιωτικές υπηρεσίες

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής- ποιότητας για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μεταφορικών εισιτηρίων, κρατήσεων δωματίων και λοιπών ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 30.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων.

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής στις Η.Π.Α. για το χρονικό διάστημα από 2 έως 9 Σεπτεμβρίου, για συνολικά περίπου 30 φοιτητές για επίσκεψη στις Πόλεις Νέα Υόρκη και Βοστώνη των Η.Π.Α. και για επισκέψεις στις εταιρίες City και EY στη Νέα Υόρκη και στα Πανεπιστήμια ΜΙΤ και Harvard στη Βοστώνη.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Ιουλίου και ώρα 12:00 μ.μ. στη διεύθυνση: Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γρηγορίου Λαμπράκη 122, Τ.Κ. 18532 Πειραιάς, 3ος όροφος.

Επιλογή Περιοχής

Ενημερωτικά Δελτία

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία και μείνετε ενημερωμένοι

Αναζήτηση