Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Δράση για την προβολή του Β.Έβρου

Ο Δήμος Ορεστιάδας, στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής του δήμου, ενέκρινε την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Καταγραφή, Φωτογράφιση, Προβολή και Προώθηση Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων του Βορείου Έβρου», προϋπολογισμού 139.500 ευρώ με Φ.Π.Α., η οποία στοχεύει κυρίως στην προσέλκυση τουριστών μέσω της ολοκληρωμένης προβολής των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής, αλλά και στην ενημέρωση και προσέλκυση επενδυτών.

Ο σχεδιασμός της δράσης στηρίχθηκε μεταξύ άλλων στην αξιολόγηση και αξιοποίηση αντίστοιχων ενεργειών αντίστοιχων περιοχών, ενώ η τελική επιλογή των υπό υλοποίηση ενεργειών στηρίχθηκαν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και των όμορων δήμων με τους οποίους βρίσκεται σε μια γεωγραφική συνέχεια.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου Ορεστιάδας, που χαρακτηρίζονται από τους φυσικούς, ανθρωπογενείς και πολιτισμικούς πόρους, αναδεικνύουν την ελκυστικότητα της περιοχής και αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού.

Η ταυτότητα μιας περιοχής είναι η συλλογική αντίληψη που έχουν οι κάτοικοί της για το παρελθόν τους, τις παραδόσεις, την τεχνογνωσία τους, για την παραγωγική τους διάρθρωση και για την πολιτιστική τους κληρονομιά, συνεπώς η διαμόρφωση μιας ενιαίας ταυτότητας είναι ένα εγχείρημα πρώτης προτεραιότητας για το τουριστικό μέλλον του τόπου.

Με την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Καταγραφή, Φωτογράφιση, Προβολή & Προώθηση Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων του Βορείου Έβρου», επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα σχέδιο προβολής - δημοσιότητας του Δήμου, με σκοπό να γνωρίσουν οι κάτοικοί του αλλά και οι τουρίστες τους φυσικούς και ανθρωπογενείς πόρους του, που μπορούν να καταστήσουν το δήμο και τις επιμέρους περιοχές, πόλο έλξης. Στο πλαίσιο της παρέμβασης, θα εκτελεστούν μεταξύ άλλων οι παρακάτω δράσεις:

-Συγγραφή κειμένων στα Ελληνικά για 200 τουριστικούς πόρους - αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής του Βορείου Έβρου και μετάφρασή τους στα Αγγλικά, Γερμανικά, Βουλγάρικα και Τούρκικα.
- Επίγεια και εναέρια φωτογράφιση των 200 τουριστικών αξιοθέατων.
-Εκτύπωση ενός εύχρηστου τουριστικού οδηγού τσέπης, σε Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Βουλγάρικα και Τούρκικα, προκειμένου ο τουρίστας να διαθέτει όλες τις πληροφορίες για το σχεδιασμό της περιήγησής του στην περιοχή, με βάση τις προτιμήσεις του.
-Δημιουργία χάρτη για τη διασυνοριακή περιοχή του βορείου Έβρου, ο οποίος θα περιλαμβάνει πληροφορίες για το τουριστικό και πολιτιστικό προϊόν της περιοχής, σε Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Βουλγάρικα και Τούρκικα.
-Δημιουργία ενός τρίπτυχου εντύπου για τον «Εκθεσιακό χώρο πέτρας στα Πετρωτά», που θα περιλαμβάνει πληροφορίες για την πλούσια παράδοση στην εξόρυξη και επεξεργασία της πέτρας στον οικισμό Πετρωτών.
-Δημιουργία ενός τρίπτυχου εντύπου για τον «Ταφικό τύμβο Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης», που θα περιλαμβάνει πληροφορίες για την ανασκαφή και τα εκθέματα του ταφικού τύμβου.
- Βιντεοσκόπηση τουριστικών πόρων, παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ, τριών video spots και τεσσάρων διαφημιστικών spots.
-Δημιουργία επίγειων και εναέριων πανοραμικών απεικονίσεων, πανοραμικού βίντεο 360ο, εικονικών περιηγήσεων 20 τουριστικών σημείων
Ετικέτες:

Επιλογή Περιοχής

Ενημερωτικά Δελτία

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία και μείνετε ενημερωμένοι

Αναζήτηση