Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Εργο για τον τουρισμό της Ελούντας

Η Περιφέρεια Κρήτης , στην προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών της Ελούντας, ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Αγίου Νικολάου για την ολοκλήρωση του έργου «Παράκαμψη Σχίσματος Ελούντας», προϋπολογισμού 250.000 ευρώ.

Το εν λόγω έργο αναμένεται ότι θα βελτιώσει τις υποδομές της περιοχής με αποτέλεσμα την παροχή καλύτερων υπηρεσιών σε κατοίκους και επισκέπτες, αλλά και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται η προηγούμενη κήρυξη και πληρωμή των αναγκαίων απαλλοτριώσεων στην περιοχή. Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση, τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να προχωρήσουν από κοινού και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης στην εκτέλεση όλων των ενεργειών που προβλέπονται από τη νομοθεσία και απαιτούνται για τη συντέλεση των αναγκαίων απαλλοτριώσεων.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει την διοικητική και τεχνική επάρκεια, αλλά και νομιμοποιείται λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της οδού να προχωρήσει στην κήρυξη και συντέλεση της απαλλοτρίωσης, ενώ ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεσμεύεται να χρηματοδοτήσει την αποπληρωμή της.

Το ανωτέρω έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Ετικέτες:

Επιλογή Περιοχής

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Please enable the javascript to submit this form

Αναζήτηση