Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Κατασκευή επιβατικού σταθμού για κρουαζιερόπλοια στην Καλαμάτα

Με απόφασή του ο Δήμος Καλαμάτας ενέκρινε τα έργα ανάπλασης του λιμένα της Καλαμάτας, προϋπολογισμού 24.700.000 πλέον Φ.Π.Α.

Έναυσμα της ανωτέρω απόφασης αποτέλεσε το γεγονός ότι το λιμάνι της Καλαμάτας έχει καθοριστεί ως λιμένας εθνικής σημασίας, βάσει της επίδρασής του στο δίκτυο των διεθνών και των εθνικών μεταφορών της χώρας, των διαφαινόμενων προοπτικών ανάπτυξης που παρουσιάζει στο πλαίσιο των θαλάσσιων διαδρομών, των διευρωπαϊκών αλλά και εθνικών δικτύων μεταφοράς.

Συνεπώς, προκειμένου το λιμάνι να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης τόσο του Δήμου Καλαμάτας, όσο και της Νότιας – Δυτικής Ελλάδας, είναι αναγκαία η εκτέλεση των προβλεπόμενων έργων και η χρήση του με τέτοιον τρόπο, ώστε να συνάδει με την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, με σημείο αιχμής τον τουρισμό.

Εξάλλου, η άμεση «ενεργοποίηση» του λιμανιού της Καλαμάτας, αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας και για την τοπική κοινωνία, με δεδομένο ότι, το λιμάνι αποτελεί σημαντική οικονομική παράμετρο για την περιοχή.

Τα ζητήματα που υπερπηδούνται με την ανωτέρω απόφαση του δήμου, είναι κυρίως το υψηλό κόστος κατασκευής, η αδυναμία ύπαρξης εθνικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και η χαμηλή κίνηση του λιμανιού, λόγω της έλλειψης των κατάλληλων υποδομών.

Τα έργα που προβλέπονται να υλοποιηθούν, είναι μεταξύ άλλων:

-Κατασκευή νέου κλιμακωτού κρηπιδώματος, συνολικού μήκους 370 μέτρων, στην εσωτερική πλευρά του προσήνεμου μώλου, με δύο μέτωπα μήκους 160 μέτρα έκαστο για την παραβολή φορτηγών και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων.
-Διαμόρφωση επαρκούς χερσαίου χώρου για τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων και την κυκλοφορία και στάθμευση των φορτηγών αυτοκινήτων στο εμπορικό τμήμα.
-Διαμόρφωση ελεγχόμενης ζώνης για την εξυπηρέτηση της ακτοπλοϊκής κίνησης εξωτερικού στο επιβατικό τμήμα.
-Κατασκευή επιβατικού σταθμού για τους επιβάτες των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων
-Κατασκευή αποθήκης
-Ανακατασκευή και ολοκλήρωση υπήνεμου μώλου.
-Κατασκευή επιβατικού σταθμού επιφανείας 300 τ.μ. για τα κρουαζιερόπλοια.
Ετικέτες:

Επιλογή Περιοχής

Ενημερωτικά Δελτία

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία και μείνετε ενημερωμένοι

Αναζήτηση