Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Πέντε νέες πλωτές εξέδρες σε Πόρο και Αλεξανδρούπολη

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου ενέκρινε την τοποθέτηση προβλητών δωρεάς της Εταιρείας διαχείρισης των Ολυμπιακών Αγώνων, στις θέσεις Ασκελίου, μετά τη 10η στάση, Μεγάλου Νεωρίου, απέναντι από το ξενοδοχείο ΑΓΚΥΡΑ, Γαλήνης και Πούντας, απέναντι από την οικία Ροϊδη. Οι τέσσερες προβλήτες κρίνονται απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των σκαφών, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν στην προσωρινή αναπλήρωση του γκρεμισμένου λιμανιού, έως ότου ολοκληρωθούν τα σχετικά έργα αποκατάστασης. Επιπροσθέτως, οι προβλήτες εξυπηρετούν τις ανάγκες του δήμου αναφορικά με τα πολιτιστικά δρώμενα στο Ρωσικό Ναύσταθμο αφού έτσι διευκολύνεται η πρόσβαση προς το Δασκαλειό.

Παράλληλα, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας εντός θαλάσσιας ζώνης λιμένα Αλεξανδρούπολης για εποχιακή χρήση, επιφάνειας 90 τ.μ. Η εξυπηρέτηση και μόνο της πρόσβασης στην πλωτή εξέδρα και από αυτήν, από και προς την ξηρά αντίστοιχα και εφόσον κάθε άλλος τρόπος πρόσβασης κρίνεται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή ακατάλληλος, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τυχούσες ιδιαιτερότητες της περιοχής, να γίνει με την τοποθέτηση και χρήση διαδρόμου πρόσβασης διαστάσεων 9,00τ.μ. , για την προσωρινή πρόσδεση σκαφών, για λογαριασμό του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης.

Η κατασκευή, η τοποθέτηση και η αγκυροβολία των πλωτών εξεδρών γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη του αιτούντος και σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες και σχέδια. Η Λιμενική Αρχή προβαίνει οποτεδήποτε σε έλεγχο του τρόπου αγκυροβολίας των πλωτών εξεδρών. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των πλωτών εξεδρών δεν θα περιέχουν τοξικές ουσίες, επικίνδυνες για το περιβάλλον.

Επιλογή Περιοχής

Βρείτε Ξενοδοχείο

Ενημερωτικά Δελτία

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία και μείνετε ενημερωμένοι

Αναζήτηση