Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Δ.Μακεδονία: Πρόσκληση για έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προέβη σε Πρόσκληση για την ανάληψη της πράξης «Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης (εκτός των περιοχών ΟΧΕ Δυτικής Μακεδονίας και ΕΣΒΑΑ των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας)» προϋπολογισμού 4.800.000 ευρώ. Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων, λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 15.00’.

Η δράση « Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης» αποσκοπεί στην ανάπτυξη της απαιτούμενης λειτουργικής ικανότητας, σε τουριστικούς πόρους και υποδομές που παραμένουν είτε ημιτελείς, είτε μη προσβάσιμοι στο σύνολο ή στην πλήρη κλίμακα τους, ή σε μεγάλο τμήμα της περιόδου τουριστικού ενδιαφέροντος από το κοινό.

Κύριο αντικείμενο αποτελεί η ολοκλήρωση και κεφαλαιοποίηση των επενδύσεων κυρίως στον τομέα του πολιτισμού που έχουν γίνει κατά τις προηγούμενες περιόδους. Υπό την έννοια αυτή, προτεραιότητα δίνεται στην ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων έναντι της «ανακάλυψης» - επέκτασης σε νέες περιοχές ιστορικού - αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Οι κατηγορίες των δράσεων που αφορούν στην ανωτέρω Πρόσκληση, είναι οι εξής:

-Αποκατάσταση / συντήρηση / ανάδειξη μνημείων ώστε να είναι επισκέψιμα - λειτουργικά – εκθέσιμα.
-Διαμόρφωση διαδρόμων για τη διευκόλυνση της ροής των επισκεπτών, εκδοτήρια / φυλάκια εισόδου, έργα προσβασιμότητας ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και κέντρα πληροφόρησης.
-Δημιουργία - διαμόρφωση αιθουσών προβολής εκθεμάτων.
-Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και χώρων στάθμευσης επισκεπτών, εγκαταστάσεις υγιεινής, μονοπάτια και διαδρομές εντός των προορισμών.

Σήμανση, εντός και περί του πόρου και παραγωγή υλικού ερμηνείας – προβολής.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη έργων στη δράση είναι τα έργα κατά την ολοκλήρωση τους να είναι επισκέψιμα από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιφέρειας.

Να σημειωθεί ότι η υποστήριξη σε έργα πολιτισμού και τουρισμού περιορίζεται μόνο σε έργα μικρής κλίμακας. Μια επένδυση σε υποδομές στους τομείς αυτούς θα θεωρείται μικρής κλίμακας, αν το συνολικό κόστος του είναι μικρότερο ή ίσο των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Το όριο αυτό αυξάνεται σε 10 εκατομμύρια ευρώ στην περίπτωση έργων υποδομής που θεωρούνται παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης του 1972 που αφορά στην προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς από την UNESCO.
Ετικέτες:

Επιλογή Περιοχής

Βρείτε Ξενοδοχείο

Ενημερωτικά Δελτία

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία και μείνετε ενημερωμένοι

Αναζήτηση