Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Δράσεις τουριστικής προβολής στους Δήμους Κασσάνδρας και Αριστοτέλη

Στην υλοποίηση δράσεων τουριστικής προβολής προβαίνουν οι Δήμοι Κασσάνδρας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής.

Ειδικότερα, ο Δήμος Κασσάνδρας ενέκρινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την προώθηση εντύπου γαστρονομίας, οίνου και τοπικών προϊόντων του δήμου, με σκοπό να προβληθεί η Κασσάνδρα μέσα από τα τοπικά της προϊόντα, δίνοντας στους επισκέπτες της μερικά από τα δομικά στοιχεία της τουριστικής της ταυτότητας και τη δυνατότητα εξωστρέφειας στους τοπικούς παραγωγούς της ώστε να αναδείξουν το τουριστικό προϊόν της Κασσάνδρας. Το κόστος της ανωτέρω δράσης υπολογίστηκε στις 4.999,68 ευρώ με ΦΠΑ.

Παράλληλα, το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αριστοτέλη, προέβη στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας παροχής οργάνωσης – προβολής-διαφήμισης και ανάδειξης των πολιτιστικών δρώμενων του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, δαπάνης 4.910,40 ευρώ με ΦΠΑ.

Η ανωτέρω εργασία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα εξής:

-Προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ανάδειξη της ιστορίας του τόπου και της τοπικής λαογραφίας μέσω πολιτιστικών και τοπικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς, σε συνεργασία με τους κατάλληλους τοπικούς φορείς.
- Έρευνα αγοράς και διευκόλυνση στη διεκπεραίωση των πολιτιστικών δρωμένων της περιοχής.
-Δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία τμήματος προώθησης του τοπικού -πολιτιστικού τουρισμού.
-Δημιουργία φωτογραφικού υλικού για τις παραπάνω δράσεις κι αρχείο δεδομένων
-Σχεδιασμός μελέτη και κατάθεση προτάσεων και προγραμμάτων για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Επιλογή Περιοχής

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Please enable the javascript to submit this form

Αναζήτηση