Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Δράσεις τουριστικής προβολής Μήλου

Τη σύναψη σύμβασης έργου για συμβουλευτική υποστήριξη ενέκρινε ο Δήμος Μήλου από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων τουριστικού marketing, η οποία θα παρέχει τα εξής:

Τουριστικό Μάρκετινγκ & Ανάπτυξη

-Καταγραφή και κατηγοριοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης (προσφερόμενο προϊόν, δομές και υφιστάμενοι πελάτες).
-Εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος: Μελέτη πρόσθετων δυνατοτήτων που μπορεί να διαθέτει η περιοχή ανάλογα και με τη διεθνή ζήτηση.
-Δημιουργία ή/και συντήρηση «ταυτότητας» με ενιαιοποίηση του συνόλου των προσφερόμενων υπηρεσιών και αξιολόγηση υφιστάμενων και νέων αγορών.

Προβολή και Διαφήμιση

-Προτάσεις σχετικά με τον τρόπο «επικοινωνίας» με το κοινό, με τρόπους εκτός της κλασικής διαφήμισης.
-Εισηγήσεις σχετικά με το παραγόμενο διαφημιστικό υλικό.
-Εισηγήσεις σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη χρήσης μεθόδων προβολής.
-Εισηγήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των διαφημιστικών ενεργειών (media planning).

Δημόσιες Σχέσεις

-Συμβουλευτική υποστήριξη σε ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων.
-Προτάσεις ή εισηγήσεις για την οργάνωση εκδηλώσεων, φιλοξενιών δημοσιογράφων και ταξιδιωτικών πρακτόρων.

Επικοινωνία και δημοσιότητα

-Σύνταξη ή έλεγχος κειμένων δημοσιότητας.
-Σύνταξη, αποστολή και προώθηση ενός Δελτίου Τύπου/μήνα σε όλα ανεξαιρέτως τα Ελληνικά Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης, με θεματολογία που θα προέρχεται από προτάσεις και εισηγήσεις της και πάντοτε σύμφωνα με τα νέα της περιοχής.
Ετικέτες:

Επιλογή Περιοχής

Ενημερωτικά Δελτία

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία και μείνετε ενημερωμένοι

Αναζήτηση