Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Ψηφιακές υπηρεσίες στα Μνημεία της Ηπείρου

Η Περιφέρεια Ηπείρου προέβη σε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων της δράσης «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία», προϋπολογισμού έως 360.000 ευρώ.

Η δράση στοχεύει σε ενιαίες ψηφιακές διαδικτυακές ξεναγήσεις στους αρχαιολογικούς χώρους της Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης ψηφιακής πλατφόρμας - ψηφιακών ξεναγήσεων - εγκατάστασης ασύρματου δικτύου - υπηρεσιών ανάπτυξης κοινού και κοινοτήτων και υποστήριξης της διαλειτουργικότητας, μέσω της δημιουργίας υπηρεσιών διαδικτύου για την ανάπτυξη δράσεων ανάδειξης και διασύνδεσης του πολιτιστικού αποθέματος με υπάρχουσες υποδομές και υπηρεσίες. Πρόκειται για δράση που αφορά στους αρχαιολογικούς χώρους Νικόπολης, Κασσώπης, Γιτάνων, Δωδώνης και Αμβρακίας, στοχεύοντας στην παροχή περισσοτέρων και βελτιωμένων ποιοτικών υπηρεσιών, ώστε οι χώροι να καταστούν περισσότερο ελκυστικοί για τους επισκέπτες.

Ενδεικτικά, η δράση περιλαμβάνει:

-Τη δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου που θα επιτρέπει την συλλογή πολιτιστικών και άλλων σχετικών δεδομένων, τουριστικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών και άλλων, για τη λειτουργία της διαδρομής.
-Τη δημιουργία μίας ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης πολιτιστικών, τουριστικών και άλλων δεδομένων σχετικών με την διαδρομή, όπως περιβαλλοντικών, εστίασης και διανομής, τοπικής παραγωγής αλλά και δραστηριοτήτων.
-Τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου που θα δίνει στατιστικά δεδομένα στον φορέα Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, καθώς και μίας πλατφόρμας ανάπτυξης ερμηνευτικών μέσων / ψηφιακών ξεναγήσεων τόσο για την πολιτιστική διαδρομή όσο και για τον κάθε αρχαιολογικό χώρο, στον οποίο υπάρχουν τα πέντε Αρχαία Θέατρα της διαδρομής,
- Τη δημιουργία εφαρμογών σε κινητές συσκευές προκειμένου να μπορεί να γίνεται η εισαγωγή και επεξεργασία των στοιχείων τόσο από τους τελικούς χρήστες όσο κι από τους διαχειριστές του συστήματος. Οι παραπάνω εφαρμογές δύναται να δημιουργηθούν σε υποδομές νέφους.

Μέσω της δράσης, θα οριστούν προδιαγραφές για την ποιότητα και την ποσότητα της πλατφόρμας διαχείρισης αλλά και τον τρόπο επιμέλειας της και θα δημιουργηθεί ή συλλέγει με ιδιαίτερη επιμέλεια, αντιπροσωπευτικό βασικό περιεχόμενο, όπως είναι για παράδειγμα η διασύνδεση των πολιτιστικών ψηφιακών πόρων με τουριστική πληροφορία ή την παροχή δυνατότητας εξαγωγής αυτής ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία τουριστικών υπηρεσιών για το κοινό.

Η ημερομηνία λήξεως της υποβολής των προτάσεων είναι η 19η Οκτωβρίου και ώρα 14.00’.
Ετικέτες:

Επιλογή Περιοχής

Ενημερωτικά Δελτία

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία και μείνετε ενημερωμένοι

Αναζήτηση