Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Εστία τουρισμού και πολιτισμού οι παλαιές αποθήκες Σάμου

Ο Δήμος Σάμου συμμετέχει στο πρόγραμμα «Δημιουργική επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας». Ο δήμος αποφάσισε την επανάχρηση των παλαιών αποθηκών του τελωνείου, οι οποίες βρίσκονται στο λιμάνι Καρλοβάσου και έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέες, ώστε να αποτελέσουν «εστία πολιτισμού και τουρισμού».

Ταυτόχρονα, ολοκληρώνονται οι σχετικές μελέτες, που αφορούν στις απαραίτητες τεχνικές εργασίες και στις απαιτούμενες προμήθειες εξοπλισμού, προκειμένου ο χώρος να λειτουργήσει ως εκθετήριο τοπικών προϊόντων, χώρος έκθεσης καλλιτεχνικών έργων, χώρος έκθεσης της ιστορίας της αλιείας , πολιτιστικός και τουριστικός πολυχώρος.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, εντάσσονται προτάσεις που αφορούν στην υλοποίηση παρεμβάσεων αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος των δήμων της χώρας. Ως τέτοιο κτιριακό απόθεμα, νοείται ένα εύρος κτιρίων ιστορικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, των οποίων η πρότερη χρήση και δραστηριότητα έχει εγκαταλειφθεί και επιδιώκεται η ωφέλιμη επάναχρησή τους για άλλους σκοπούς από τους αρχικά προβλεπόμενους.
Ετικέτες:

Επιλογή Περιοχής

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Please enable the javascript to submit this form

Αναζήτηση