Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Ομογενειακός Τουρισμός στην Πελοπόννησο

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράσεις Τουριστικής Προβολής και Προβολής -Προώθησης αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2018», η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέθεσε τη Μελέτη για την χάραξη Στρατηγικού Σχέδιου που θα προσελκύει Ομογενειακό Τουρισμό,.

Η εξειδικευμένη έρευνα, προβλέπεται μεταξύ άλλων να αποτελέσει οδηγό για μελλοντικές ασκούμενες ενέργειες προβολής. Μέσω αυτής, θα επιτευχθούν στοχευμένες ενέργειες και δράσεις οι οποίες θα εξυπηρετήσουν τον στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειας, αξιοποιώντας την κατάρτιση εξειδικευμένων ακαδημαϊκών.

Η δυναμική και συγκροτημένη προσέγγιση του ειδικού αυτού κοινού του ομογενειακού τουρισμού, έχει αναχθεί σε υψηλή ιεραρχικά στόχευση της αρχής.

Αναλυτικότερα, επιδίωξη της εν λόγω έρευνας – μελέτης, είναι να αποτελέσει ένα καινοτόμο και σύγχρονο σχέδιο-οδηγό της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου όσον αφορά την προσέλκυση του απόδημου ελληνισμού και ειδικότερα των Πελοποννησίων Ομογενών.

Η υλοποίηση της έρευνας διαιρείται στις εξής ενότητες:

-Στρατηγική Ανάλυση Ομογενειακού Τουρισμού στην Πελοπόννησο.
-Ανάλυση Προορισμού «Πελοπόννησος» σε συσχέτιση με τον Ομογενειακό Τουρισμό.
-Στρατηγικό Σχέδιο Τουριστικής Προσέγγισης των Ελλήνων Ομογενών στην Πελοπόννησο.
-Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ για την Προσέλκυση των Ελλήνων Ομογενών.
Ετικέτες:

Επιλογή Περιοχής

Βρείτε Ξενοδοχείο

Ενημερωτικά Δελτία

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία και μείνετε ενημερωμένοι

Αναζήτηση