Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Στερεά Ελλάδα: επένδυση για τη νέα τουριστική ταυτότητα

Σε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων που αφορούν στη δράση Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ, η οποία εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα προέβη η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, η Στερεά Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει ισχυρή και αναγνωρίσιμη ταυτότητα, που θα τη διαφοροποιεί και θα την αναδεικνύει όχι μόνο στην τουριστική αγορά της χώρας, αλλά και διεθνώς. Εξετάζοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας, αυτή η ταυτότητα μπορεί να στηριχθεί κατά κύριο λόγο στον πολιτιστικό και φυσικό της πλούτο που θα πρέπει να αξιοποιηθούν με εργαλείο το δίκτυο Πολιτιστική – Περιβαλλοντική- Τουριστική διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η ταυτότητα που καλείται να διαμορφώσει και να προβάλλει η Στερεά Ελλάδα, ως πολιτιστικός - περιβαλλοντικός προορισμός, πρέπει να αφορά το σύνολό της, και όχι μόνο μία περιορισμένη γεωγραφικά περιοχή της. Κατά συνέπεια θα οικοδομηθεί ένα ισχυρό και ευρύ δίκτυο θέσεων και διαδρομών που θα καλύπτει το σύνολο της περιφέρειας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε αναγνωρισμένους προορισμούς.

Η εν λόγω δράση, έχει καινοτόμο χαρακτήρα, ιδίως από την άποψη της σύνδεσης Παρεμβάσεων RIS / Smart Specialization με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τομέας του τουρισμού στην περιφέρεια, με έμφαση στην ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος, ενώ ενθαρρύνει και προωθεί τη συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Οι στόχοι της δράσης, είναι οι εξής:

-Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών, των πληροφοριών και των επικοινωνιών.
-Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
-Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.
-Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων.
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων, εκπνέει στις 28 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15.00’.
Ετικέτες:

Επιλογή Περιοχής

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Please enable the javascript to submit this form

Αναζήτηση