Saturday, 13 July 2024, 01:21

Αθήνα: 30°C

  ΝΕΑ

  Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

   33 εκατ. ευρώ σε έργα και υπηρεσίες που θα δώσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στον τουρισμό μας

  33 εκατ. ευρώ σε έργα και υπηρεσίες που θα δώσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στον τουρισμό μας

  Ο Δωδεκανήσιος υφυπουργός Τουρισμού Μάνος Κόνσολας έβαλε ως στόχο να κερδίσει το στοίχημα της αναβάθμισης της τουριστικής εκπαίδευσης.

  Γνωρίζει ότι το υπουργείο Τουρισμού παλεύει με τις συναρμοδιότητες επιζητώντας αλλαγές προς αυτήν την κατεύθυνση.

  Στην συνέντευξη του στο tourismtoday και τον Χάρη Ντιγριντάκη επιδαψιλεύει τις προβλέψεις του για το τουριστικό 2020 επισημαίνοντας ότι η καμπάνια του ελληνικού τουρισμού ξεκινά φέτος νωρίτερα από ποτέ.

  Είστε 5,5 μήνες κυβέρνηση αλλά ακόμη δεν έχουμε δει κάποια στοιχεία από τξεκιο στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό. Ποια η τύχη του;

  Κύριε Ντιγριντάκη, υπάρχει ως πρώτη ύλη το κυβερνητικό πρόγραμμα που διαμορφώσαμε στον Τομέα Τουρισμού και στηρίζεται σε συγκεκριμένους στρατηγικούς άξονες που είναι η διαφοροποίηση και ο εμπλουτισμός του τουριστικού μας προϊόντος, η ανάκτηση της επιδιώκει ανταγωνιστικότητας, το πέρασμα του τουρισμού στις νέες προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας, οι επενδύσεις, η προσέλκυση επισκεπτών υψηλού εισοδήματος και η απαλλαγή του τουρισμού μας από τη μονοκαλλιέργεια και την εποχικότητα.Το στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό, που θα παρουσιαστεί μέσα στο 2020 και βρίσκεται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας, θα εξειδικεύσει αυτούς τους άξονες

  Ο Τουρισμός συμβάλλει με ένα ποσοστό της τάξεως του 25-27% στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας. Όμως, ταυτόχρονα, αποτελεί και τον παρία στην χρηματοδότησή του από την πολιτεία, αφού και φέτος οι δαπάνες προβολής της χώρας διατηρούν το βαρομετρικό χαμηλό των προηγούμενων ετών. Γιατί ;

  Το Υπουργείο Τουρισμού, τα προηγούμενα χρόνια, είχε τον μικρότερο προϋπολογισμό σε σχέση με όλα τα άλλα υπουργεία, κάτι που αποτελεί αντίφαση αν σκεφτεί κανείς τη συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας, όπως σωστά αναφέρατε. Το Υπουργείο Τουρισμού δεν ήταν μέχρι σήμερα ένα παραγωγικό και παρεμβατικό υπουργείο, με οριζόντιες αρμοδιότητες και αυτό αποτελεί ζήτημα συνολικής αρχιτεκτονικής στο μοντέλο διακυβέρνησης.

  Κάνουμε, όμως, πλέον, μια νέα αρχή, αφού στον προϋπολογισμό του 2020 υπάρχει αύξηση των κονδυλίων του Υπουργείου Τουρισμού στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κατά 28%. Υπάρχουν 33 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν σε παραγωγικά έργα και υπηρεσίες που θα δώσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στον τουρισμό μας. Η τουριστική εκπαίδευση είναι ένας από τους τομείς που θα πρέπει να ενισχυθούν με την αξιοποίηση αυτών των πόρων.

  Από την πρώτη στιγμή που αναλάβατε τα καθήκοντα σας στο υπουργείο αναφερθήκατε στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης. Που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή;

  Το νομοσχέδιο είναι έτοιμο, αμέσως μετά τις γιορτές θα δρομολογήσουμε τις διαδικασίες για να τεθεί σε διαβούλευση. Για πρώτη φορά επιχειρούμε μια κορυφαία θεσμική τομή και μεταρρύθμιση που αλλάζει το χάρτη της τουριστικής εκπαίδευσης στις δομές που εποπτεύει το Υπουργείο Τουρισμού.

  Αναβαθμίζει το επίπεδο αλλά και τα προγράμματα σπουδών, δημιουργεί νέες και σύγχρονες ειδικότητες, συνδέει την τουριστική εκπαίδευση με την αγορά.

  Η τουριστική εκπαίδευση θέλουμε να μετεξελιχθεί σε υπεραξία για τον τουρισμό μας τα επόμενα χρόνια. Θέλουμε η Ελλάδα να μετατραπεί σε κέντρο της τουριστικής εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου με τη δημιουργία και αγγλόφωνων τμημάτων.

  Τι γίνεται με το χωροταξικό στον τουρισμό;

  Όπως γνωρίζετε, η συγκεκριμένη αρμοδιότητα ανήκει κατά κύριο λόγο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, που προχωρά στην επεξεργασία αλλαγών στα ειδικά και περιφερειακά πλαίσια με στόχο να αρθεί κάθε εμπόδιο που λειτουργεί ανασχετικά στις επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού.

  Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια θα διαδραματίσουν τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, που θα αποτελούν την πρώτη ύλη για ένα ευρύ πρόγραμμα πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού για να αποκτήσει η χώρα σύγχρονα σχέδια χρήσης γης.

  Παράλληλα, πρέπει να τρέξουν και τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στον τουρισμό.

  Μέχρι σήμερα, η Πολιτεία ανεχόταν ένα καθεστώς υπονόμευσης των επενδύσεων, συντηρούσε παθογένειες. Σε αυτό το καθεστώς μπαίνει ένα τέλος, με χωροταξικές πολιτικές που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.

  Ποιες οι προσδοκίες σας για το τουριστικό 2020;

  Υπάρχουν θετικές προοπτικές, όπως η άνοδος της κρουαζιέρας που διαφαίνεται από τις προκρατήσεις και τα νέα δρομολόγια, όχι μόνο για το 2020 και για το 2021, αλλά και οι νέες αεροπορικές συνδέσεις και η αύξηση των πτήσεων από τις ΗΠΑ, την Κίνα και τις χώρες του αραβικού κόλπου προς την Ελλάδα.

  Θετικά μηνύματα υπάρχουν και από τις ευρωπαϊκές αγορές, ενώ ήδη έχει καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος του πτητικού έργου που εκτελούσε η Thomas Cook από άλλες εταιρείες.

  Να επισημάνω επίσης, ότι, για πρώτη φορά, η καμπάνια προβολής και προώθησης ξεκινά νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά και συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο.

  Κάνετε σημαντικό αγώνα για την ανάδειξη των προβλημάτων της Δωδεκανήσου. Βρίσκετε ευήκοα ώτα εντός της κυβέρνησης για την επίλυση των προβλημάτων της Δωδεκανήσου ως τουριστικού προορισμού, και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του;

  Αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι, σε Ελλάδα και Ευρώπη, είναι ότι άλλο πράγμα είναι η περιφερειακή πολιτική και άλλο πράγμα η νησιωτική πολιτική.

  Ο νησιωτικός χώρος έχει ιδιαίτερα προβλήματα που σχετίζονται με τη γεωγραφική ασυνέχεια, το υψηλό κόστος μεταφοράς προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών. Για αυτό και η δική μας προσπάθεια πρέπει να επικεντρωθεί στο να διαμορφωθεί μια αμιγώς Ευρωπαϊκή Νησιωτική Πολιτική γιατί η περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε. δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα της νησιωτικότητας και δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες των νησιών μας.

  Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των νησιών του Αιγαίου, ως τουριστικών προορισμών, περνάει μέσα από μια συνολική παρέμβαση στον αναπτυξιακό νόμο που θα αυξάνει τα ποσοστά ενίσχυσης και τους διαθέσιμους πόρους για τις νησιωτικές περιοχές, αλλά και με τον καθορισμό ειδικών επενδυτικών και φορολογικών ζωνών, με φορολογικά κίνητρα και σταθερό φορολογικό πλαίσιο για τις επενδύσεις στα νησιά, ιδιαίτερα σε τομείς όπως ο τουρισμός ή η ενέργεια.

  Η ανταγωνιστικότητα των νησιών του Αιγαίου, περνάει, επίσης, μέσα από την αξιοποίηση της συζήτησης που έχει ανοίξει στην Ε.Ε. για το καθεστώς του ΦΠΑ..

  Η συζήτηση αυτή, αποκτά, πλέον, άλλη διάσταση, μετά την απροκάλυπτη τουρκική επιθετικότητα που αμφισβητεί κυριαρχικά μας δικαιώματα.

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

  Αναζήτηση

  Αποθήκευση
  Cookies user preferences
  Χρησιμοποιούμε cookies βασισμένα στο νόμιμο συμφέρον και τη συγκατάθεσή σας για να διασφαλίσουμε την ορθή χρήση του δικτυακού μας τόπου. Με την απόρριψη τους η σελίδα μπορεί να μην αποκρίνεται όπως πρέπει.
  Αποδοχή όλων
  Απόρριψη όλων
  Περισσότερα
  Marketing
  Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
  Facebook
  Αποδοχή
  Απόρριψη
  DoubleClick/Google Marketing
  Αποδοχή
  Απόρριψη
  Analytics
  Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
  Snowplow
  Αποδοχή
  Απόρριψη
  Google Analytics
  Αποδοχή
  Απόρριψη
  Cookies
  SpCookie
  Αποδοχή
  Απόρριψη