Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Γ. Καμίνης : Προϋπολογισμός ανάκαμψης για το 2018

Ο προϋπολογισμός του δήμου Αθηναίων για το έτος 2018 και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης, που ενέκρινε σε ειδική συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας ανέρχεται στα 838 εκατομμύρια ευρώ.

Το ύψος των εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των 838.012.400 ευρώ, το ποσό των εξόδων στα 837.904.266 ευρώ και το αποθεματικό στο ποσό των 108.133 ευρώ.

Το ύψος του επενδυτικού προγράμματος του δήμου Αθηναίων για το 2018 διαμορφώνεται στα 77,77 εκ. ευρώ, εκ των οποίων:

  • ποσό 40,6εκ. ευρώ αφορά αγορές ακινήτων και προμήθειες παγίων
  • ποσό 32,8εκ. ευρώ αφορά έργα και
  • ποσό 4,3εκ. ευρώ αφορά μελέτες

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, δήλωσε «η δημοτική αρχή της Αθήνας, επτά χρόνια τώρα, έχει κάνει τον δήμο Αθηναίων οικονομικά ισχυρό και αξιόπιστο» σημειώνοντας ότι «αφού εξασφαλίσαμε ότι στηριζόμαστε σε ισχυρά πόδια, τώρα μπορούμε να σχεδιάσουμε την ανάπτυξη της Αθήνας, με ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα». 

Τόνισε ,επίσης, ότι η οικονομική τακτοποίηση της Αθήνας είναι μία διαρκής προσπάθεια που θα συνεχιστεί, καθώς η δημοτική αρχή θα εξακολουθήσει να μειώνει τα δημοτικά τέλη σε ιδιώτες και επαγγελματίες, δίνοντας κίνητρα για επιστροφή στην Αθήνα, ενώ παράλληλα μείωσε κατά 50% τον δανεισμό της πόλης, τον οποίο χαρακτήρισε «άγονο», καθώς η σύναψη και η αξιοποίησή του κατά το παρελθόν, δεν εξυπηρετούσε κανέναν στρατηγικό στόχο για την ανάπτυξη της πρωτεύουσας.

Σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της τρέχουσας χρήσης, του έτους 2017, προκύπτει ότι οι εισπράξεις μέχρι 31 Οκτωβρίου, ανήλθαν στο ποσό των 371,16 εκ. ευρώ, έναντι 360,68 εκ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του2016 και τα έξοδα, στο ποσό των 295,73 εκ. ευρώ έναντι 296,76 εκ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2016.

Αν από το συνολικό ποσό αφαιρεθούν οι προβλέψεις μη είσπραξης, ποσού 355.950.324 εκ. ευρώ και το αντίστοιχο στα έσοδα ποσό 364.688.872 εκ. ευρώ, τότε το πραγματικό ύψος του προϋπολογισμού 2017 προσδιορίζεται στα€482.062.075,85. Ποσό δηλαδή πολύ κοντά στα απολογιστικά στοιχεία του 2016 όπου τα έσοδα ανήλθαν στα440.692.914 εκ. και τα έξοδα στα 372.822.582 εκ. ευρώ.

«Για την αξιοπιστία του προϋπολογισμού, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από τον απολογισμό του 2016 προκύπτει ότι εισπράχθηκε το 95,4% των προϋπολογισθέντων εσόδων και αποπληρώθηκε το 79% των ποσών που είχαν προϋπολογιστεί ως έξοδα» τόνισε στις δηλώσεις της η αντιδήμαρχος Οικονομικών του δήμου Αθηναίων, Εύα Κοντοσταθάκου.

Πιο συγκεκριμένα: 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ

 

440.692.914,04

95,40%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ – Κ.Α.32

 

461.882.254,65

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ

 

372.822.582,30

79,00%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ – Κ.Α. 85

 

471.918.383,65

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ

 

372.822.582,30

84,60%

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ

 

440.692.914,04

 


Μετά τη λήξη του 2017 και εντός του 1ου διμήνου του 2018 οι Δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατάρτισαν τον προϋπολογισμό του 2018 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2017, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

Επιλογή Περιοχής

Βρείτε Ξενοδοχείο

Ενημερωτικά Δελτία

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία και μείνετε ενημερωμένοι

Αναζήτηση