Μουσεία

Τα κυριότερα μουσεία που πρέπει οποσδήποτε να επισκευθείτε και να εξερευνήσετε τους κρυμμένους θησαυρούς του πολιτισμού της Ελλάδας

Γεωλογικό Mουσείο Απειράνθου

Το Γεωλογικό Μουσείο Απειράνθου λειτούργησε σαν συλλογή ορυκτών και μεταλλευμάτων από το 1964 στο Δημοτικό Σχολείο Απειράνθου, στη συνέχεια μεταστεγάσθηκε στο χώρο του σημερινού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και μετέπειτα στη σημερινή του θέση στο ισόγειο του Πολιτιστικού Κέντρου.

Ο επισκέπτης έχει την ευχέρεια να επιλέξει ανάμεσα σε εκθέματα, χάρτες και επεξηγηματικές πινακίδες, που καλύπτουν μεγάλη σειρά θεμάτων γεωλογικού περιεχομένου.
Νάξος - γεωλογικό
Τα εκθέματα δίνουν στον επισκέπτη εικόνα της γεωλογίας και των πετρολογικών ενοτήτων της Νάξου και του Νοτίου Αιγαίου και της σημασίας των ορυκτών, των ορυκτών υλών και των προϊόντων κατεργασίας τους για την οικονομία και τον πολιτισμό.

Ο επισκέπτης αρχίζει την πορεία του από την «Αίθουσα Νάξου» και συνεχίζει στην Αίθουσα «Το Αιγαίο και ο Κόσμος».

• «Αίθουσα Νάξου»: Η γεωλογική δομή της Νάξου και τα πετρώματα που συναντώνται στη νήσο. Το φυσιογραφικό πλαίσιο, οι τοπικές κλιματικές και υδρολογικές συνθήκες. Οι ορυκτές ύλες της Νάξου (μάρμαρο, σμύριδα, πυριτιόλιθος) και η διαχρονική συμβολή τους στην τοπική οικονομία και ιδιαίτερα την ανάπτυξη του Κυκλαδικού πολιτισμού. Η σμύριδα και τα προϊόντα που παράγονται με χρήση σμύριδας. Ορυκτά της σμύριδας και των πετρωμάτων της Νάξου. Ιστορία εξόρυξης της σμύριδας στη Νάξο. Εργαλεία των σμυριδωρύχων. Γένεση της σμύριδας.

• Αίθουσα «Το Αιγαίο και ο Κόσμος»:  Γεωλογία του Νοτίου Αιγαίου με έμφαση στη λεγόμενη «Αττικο-Κυκλαδική Γεωτεκτονική Ενότητα» . Σε προθήκες εκτίθενται αντιπροσωπευτικά δείγματα πετρωμάτων και ορυκτών από τους κρίσιμους λιθολογικούς σχηματισμούς του Νοτίου Αιγαίου (κυανοσχιστόλιθοι, εκλογίτες, πρασινοσχιστόλιθοι, γρανιτοειδή, ηφαιστίτες από το Ενεργό Ηφαιστειακό Τόξο του Νοτίου Αιγαίου). Επίσης εκτίθενται δείγματα ορυκτών υλών, οι οποίες από την αρχαιότητα έως σήμερα υπήρξαν αντικείμενο εξόρυξης και επεξεργασίας συμβάλλοντας στην τοπική και εθνική οικονομία.

Απολιθώματα από το Αιγαίο και τον κόσμο μεταξύ των οποίων και γνάθος νάνου ελέφαντα που έζησε στη Νάξο στο Ανώτερο Πλειστόκαινο. Εντυπωσιακής ομορφιάς δείγματα ορυκτών και πετρωμάτων από το Αιγαίο και περισσότερες από 20 χώρες του κόσμου. Επεξηγηματική απεικόνιση του «Κύκλου των Πετρωμάτων» και χαρακτηριστικά δείγματα από κάθε κατηγορία. 

Επεξηγηματική απεικόνιση της σημασίας των ορυκτών υλών στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων με χαρακτηριστικά δείγματα.Προθήκη με πλήρη σειρά Ελληνικών Ορυκτών Υλών και προϊόντων επεξεργασίας τους. Δείγματα πετρωμάτων και ορυκτών υλών του οφιολιθικού συμπλέγματος Τροόδους της Κύπρου εκτίθενται χωριστά σε βιτρίνα. Φθορίζοντα ορυκτά.

Πληροφορίες: Ιούλιος από τις 10:30 έως τις 19:30 & Αύγουστος από τις 10:30 έως τις 21:00, Απείρανθος, τηλ. 22850 61725
Ετικέτες: ,

Επιλογή Περιοχής

Βρείτε Ξενοδοχείο

Ενημερωτικά Δελτία

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία και μείνετε ενημερωμένοι

Αναζήτηση