Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Η Κύπρος επιχορηγεί τη βελτίωση υποδομών για άτομα με αναπηρίες

Για Έργα Οργάνωσης και Ασφάλειας Παραλιών, και ειδικότερα για τη βελτίωση υποδομών για άτομα με αναπηρίες επιδιώκει να ενημερώσει τους παράκτιους Δήμους και Κοινότητες για την προκήρυξη του Σχεδίου Επιχορήγησης Το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου.

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με βάση το Σχέδιο, ενδέχεται να καλυφθεί μέρος της δαπάνης για έργα που αφορούν:

Α) Ενίσχυση της οργάνωσης και της ασφάλειας των παραλιών με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
Β) Βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών στις παραλίες, για άτομα με αναπηρίες, που αφορούν κινητικές δυσκολίες και δημιουργία υποδομών για άλλες ομάδες ατόμων με αναπηρίες.

Οι ενισχύσεις του παρόντος Σχεδίου χορηγούνται με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Υφυπουργείου Τουρισμού για το 2019 και το 2020.

Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται μέχρι 70% της καθαρής προβλεπόμενης δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) για κάθε επιλέξιμο αντικείμενο, έργο υποδομής και με ανώτατο ποσό €15.000 ανά Τοπική Αρχή.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Οκτωβρίου 2019 για έργα που αφορούν το 2019 και μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020 για έργα που αφορούν το 2020.
Ετικέτες:

Επιλογή Περιοχής

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Please enable the javascript to submit this form

Αναζήτηση