Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Διεθνής διαγωνισμός για την τουριστική προβολή των νησιών μας

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε τους όρους διακήρυξης ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την «Προβολή Φυσικής Κληρονομιάς, Πολιτισμού και Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» προϋπολογισμού 998.387,10 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και των μελών της επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού.

Το έργο αφορά δέσμη ενεργειών για την προβολή του τουριστικού αποθέματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με στόχο την προώθηση του τουρισμού εμπειρίας, τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της θέσης και της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, στόχος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι να αποτελέσει έναν από τους κορυφαίους προορισμούς του τουρισμού εμπειρίας (τουρισμός – πολιτισμός - δημιουργική βιομηχανία) παγκοσμίως μέσα από την υιοθέτηση μίας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, διαφοροποίησης του προϊόντος και δημιουργίας ταυτότητας προορισμού.

Ο τουρισμός εμπειρίας θα αποτελέσει τον αναπτυξιακό κορμό γύρω από τον οποίο θα αναπτυχθούν παραγωγικές δραστηριότητες βασισμένες στη γνώση και την καινοτομία με μεσοπρόθεσμο στόχο τη διαφοροποίηση της οικονομίας και τον εμπλουτισμό των αναπτυξιακών επιλογών.

Το έργο, σε απόλυτη συνάρτηση τόσο με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης όσο και με τους στόχους του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας αποσκοπεί στη δημιουργία ενιαίας ανταγωνιστικής τουριστικής ταυτότητας, η οποία θα αποτελέσει την κοινή επικοινωνιακή ομπρέλα για το σύνολο των νησιών, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα σε καθένα από αυτά να δομήσει το δικό του ιδιαίτερο και προσαρμοσμένο στα μοναδικά χαρακτηριστικά του πλαίσιο δράσης, καθώς και στην ενίσχυση της θέσης της Περιφέρειας στη διεθνή τουριστική βιομηχανία.

Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

• Η ενίσχυση της εξωστρέφειας
• Η υποστήριξη και αναβάθμιση του τουρισμού εμπειρίας (γαστρονομικός, πολιτιστικός, αθλητικός, θαλάσσιος/ναυτικός κ.ά.) της Περιφέρειας
• Η ανάδειξη και διάδοση του ιδιαίτερου χαρακτήρα των νησιών της Περιφέρειας, των παραδοσιακών προϊόντων, του πολιτιστικού και φυσικού τους πλούτου
• Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού ο οποίος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Αντικείμενο του έργου που θα προκηρυχθεί είναι:

1) Η διαχείριση και προβολή της ψηφιακής ταυτότητας και καμπάνιας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Στόχος είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ψηφιακού μάρκετινγκ καθώς και η εικαστική και λειτουργική αναβάθμιση και διαχείριση του portal της Περιφέρειας, ο σχεδιασμός η ανάπτυξη και η διαχείριση blog, η ανάπτυξη και διαχείριση λογαριασμών της Περιφέρειας σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η προβολή σε ιστοσελίδες με μεγάλη επισκεψιμότητα και τέλος η υλοποίηση δράσεων δημιουργικής απεικόνισης (digital posters).

2) Η παραγωγή 17 βίντεο για τις ανάγκες της Τουριστικής Προβολής και 2.000 φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης για κάθε δυνατή χρήση σε έντυπη ή και σε ηλεκτρονική μορφή. Τα βίντεο που θα δημιουργηθούν θα αναδεικνύουν με μοντέρνα εικαστική και σύγχρονη επεξεργασία το σύνολο του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας και θα προβάλουν χαρακτηριστικά σημεία, θεματικούς άξονες, στιγμές και εμπειρίες καλοκαιρινών διακοπών και προορισμών.

Ενδεικτικά προβλέπεται ο σχεδιασμός και η παραγωγή τουλάχιστον τριών διαφημιστικών βίντεο σε επίπεδο Περιφέρειας και Περιφερειακών ενοτήτων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα καθώς και αντίστοιχα θεματικά βίντεο για τον αθλητικό τουρισμό, τον πολιτιστικό και θρησκευτικό τουρισμό και την γαστρονομία. Επίσης το φωτογραφικό υλικό σε επιλεγμένα σημεία και προορισμούς θα εμπλουτίσει την τράπεζα φωτογραφικού υλικού της Περιφέρειας.

3) Διαφημιστική καμπάνια σε ΜΜΕ πανελλήνιας και περιφερειακής εμβέλειας, η οποία θα καταμερίζεται σε τηλεοπτικό χρόνο, έντυπη και ραδιοφωνική προβολή.

Πιο συγκεκριμένα, αφορά τον σχεδιασμό και υλοποίηση πλάνου προβολής σε Εθνικά και Περιφερειακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Above The Line), για την προβολή των προορισμών και των τουριστικών προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ελληνική αγορά, η οποία αποτελεί μια εκ των σημαντικότερων αγορών-στόχους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το έργο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Ετικέτες:

Επιλογή Περιοχής

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Please enable the javascript to submit this form

Αναζήτηση